Uljanik Gradu Puli i gradskim firmama duguje 18,9 milijuna kuna

23.7.2019.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

Zadržavajući visoku razinu transparentnosti i otvorenosti rada gradske uprave, Grad Pula na svojim je službenim web stranicama objavio podatke o stanju nenaplaćenih dospjelih potraživanja za prvo polugodište 2019. godine prema Gradu te prema komunalnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama.

Na dan 30. lipnja 2019. godine, ukupna potraživanja prema prihodima Grada Pule iznose 91,9 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, 35 milijuna kuna Gradu duguje 9.253 građana, dok 1.630 pravnih osoba duguje 56,9 milijuna kuna. Uz dugovanja prema Gradu Puli, fizičke i pravne osobe duguju pulskim trgovačkim društvima prema prihodima društava iznos od 50,6 milijuna kuna, a javnim ustanovama 1,5 milijuna kuna. 

Potraživanja Grada Pule od najvećeg gospodarskog subjekta na području grada - grupacije Uljanik, zbog nelikvidnosti plaćanja i poslovne situacije u kojoj se društvo našlo u proteklim mjesecima, iznose ukupno 11,3 milijuna kuna, dok potraživanja trgovačkih društava Grada prema Uljaniku iznose 7,6 milijuna kuna što ukupno iznosi 18,9 milijuna kuna. Iz navedenog proizlazi da su nova dospjela potraživanja u posljednjih 18 mjeseci isključivo rezultat krize u Uljanik grupi. 

Imajući u vidu značaj društava Uljanik Grupe, a s ciljem zaštite potraživanja Grada Pule, pokrenute su mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja naplate potraživanja pa je tako Gradsko vijeće usvojilo prijedlog za rješavanje namirenja dugovanja po osnovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda trgovačkih društava i to upisom založnog prava na pojedinim nekretninama u vlasništvu društava Uljanik Grupe, a u korist Grada Pule. Nakon otvaranja stečajnog postupka Grad je prijavio potraživanja od pojedinih društava Uljanik Grupe. 

Pored toga, Grad Pula poduzimao je sve mjere naplate svojih potraživanja, od slanja opomena, pokretanja ovrha do naplate sredstva osiguranja plaćanja. 

Vezano uz novu Odluku o komunalnoj naknadi i izdavanju rješenja i jednokratnom zaduženju, u prvom su polugodištu zabilježena veća potraživanja po osnovi komunalne naknade za poslovne prostore. Međutim, u prvih petnaest dana srpnja naplaćeno je 7,5 milijuna kuna komunalne naknade čime su smanjena potraživanja Grada.

Kategorije poslovnih subjekata