LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO

OIB: 10759250716
Adresa: NIKOLE TESLE 1,POREČ

Direktor/uprava:

LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.426.047 kn
Ukupni rashodi: 5.279.169 kn
Neto dobit/gubitak: 146.878 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.426.047 kn

Ukupni prihod

5.279.169 kn

Ukupni rashod

146.878 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 8.067 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO.

8.067 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80009743
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: NIKOLE TESLE 1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162982

Link na pravosudni registar: LJEKARNA RENATA KLEZINGER ŠTEFANKO - Pravosudje - Registar