LJEKARNA LISJAK

OIB: 55192946562
Adresa: KARLOVAČKA 24,PULA

Direktor/uprava:

LJEKARNA LISJAK - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.709.451 kn
Ukupni rashodi: 5.586.783 kn
Neto dobit/gubitak: 122.668 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.709.451 kn

Ukupni prihod

5.586.783 kn

Ukupni rashod

122.668 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA LISJAK - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 6.825 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA LISJAK.

6.825 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80071325
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA LISJAK
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KARLOVAČKA 24
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162976

Link na pravosudni registar: LJEKARNA LISJAK - Pravosudje - Registar