Svi podaci o tvrtki 2 S d.o.o. za usluge i turistička agencija

Financijski podaci po godinama za

2 S d.o.o. za usluge i turistička agencija

Ukupni prihodi

42.570 kn

2017

157.024 kn

2018

332.559 kn

2019

100.181 kn

2020

162.289 kn

2021

Ukupni rashodi

42.425 kn

2017

127.143 kn

2018

177.344 kn

2019

116.701 kn

2020

180.430 kn

2021

Dobit/Gubitak

2017: 145 kn
2018: 29.881 kn
2019: 136.590 kn
2020: -16.520 kn
2021: -18.141 kn

Broj zaposlenih

0

2017

1

2018

1

2019

1

2020

1

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2018. godinu: 2 S D.O.O..

2.249 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: 2 S D.O.O..

4.318 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: 2 S D.O.O..

4.530 kn
Prosječna plaća za 2021. godinu: 2 S D.O.O..

4.768 kn