JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC

OIB: 01402905190
Adresa: TRG SLOBODE 2,POREČ

Direktor/uprava:

JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.422.498 kn
Ukupni rashodi: 1.089.946 kn
Neto dobit/gubitak: 332.552 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.422.498 kn

Ukupni prihod

1.089.946 kn

Ukupni rashod

332.552 kn

Dobit

-

Gubitak


JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 5.017 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: JAVNI BILJEŽNIK- TANJA FERENC.

5.017 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80165567
Naziv poslovnog subjekta: JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: TRG SLOBODE 2
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6910
Opis šifre djelatnosti: Pravne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162950

Link na pravosudni registar: JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Pravosudje - Registar