AIMS LINE J.D.O.O.

OIB: 70724685902
Adresa: BUDICINOVA ULICA 35, PULA

Direktor/uprava:

AIMS LINE J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 22.695 kn
Ukupni rashodi: 24.775 kn
Neto dobit/gubitak: -2.080 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

22.695 kn

Ukupni prihod

24.775 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.080 kn

Gubitak


AIMS LINE J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.407 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AIMS LINE J.D.O.O..

4.407 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05314208
Naziv poslovnog subjekta: AIMS LINE J.D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: BUDICINOVA ULICA 35
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5010
Opis šifre djelatnosti: Pomorski i obalni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130108578

Link na pravosudni registar: AIMS LINE J.D.O.O. - Pravosudje - Registar