ACO COLOR JDOO

OIB: 94419698817
Adresa: LADONJA 32, VRVARI, POREČ

Direktor/uprava:

ACO COLOR JDOO - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 82.470 kn
Ukupni rashodi: 99.728 kn
Neto dobit/gubitak: -17.258 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

82.470 kn

Ukupni prihod

99.728 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

17.258 kn

Gubitak


ACO COLOR JDOO - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.190 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ACO COLOR JDOO.

4.190 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05220491
Naziv poslovnog subjekta: ACO COLOR JDOO
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: LADONJA 32, VRVARI
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4331
Opis šifre djelatnosti: Fasadni i štukaturski radovi

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130102984

Link na pravosudni registar: ACO COLOR JDOO - Pravosudje - Registar