DANIJEL TRAVEL D.O.O.

OIB: 55418557903
Adresa: BRAVARI 47, PAZIN

Direktor/uprava:

DANIJEL TRAVEL D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 453.113 kn
Ukupni rashodi: 564.661 kn
Neto dobit/gubitak: -111.548 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

453.113 kn

Ukupni prihod

564.661 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

111.548 kn

Gubitak


DANIJEL TRAVEL D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 1.935 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DANIJEL TRAVEL D.O.O..

1.935 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5185386
Naziv poslovnog subjekta: DANIJEL TRAVEL D.O.O.
Pošta: 52000
Mjesto: PAZIN
Adresa: BRAVARI 47, KAŠĆEREGA
Šifra općine: 321
Naziv općine: PAZIN
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130100309

Link na pravosudni registar: DANIJEL TRAVEL D.O.O. - Pravosudje - Registar