ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O.

OIB: 66382389524
Adresa: ULICA PINETA 38F, VALBANDON, FAŽANA

Direktor/uprava:

ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 79.283 kn
Ukupni rashodi: 93.025 kn
Neto dobit/gubitak: -13.742 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

79.283 kn

Ukupni prihod

93.025 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

13.742 kn

Gubitak


ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.413 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O..

4.413 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05126932
Naziv poslovnog subjekta: ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O.
Pošta: 52212
Mjesto: FAŽANA
Adresa: ULICA PINETA 38F, VALBANDON
Šifra općine: 619
Naziv općine: FAŽANA
NKD djeltanosti: 4333
Opis šifre djelatnosti: Postavljanje podnih i zidnih obloga

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130096761

Link na pravosudni registar: ALDIN HASANBAŠIĆ J.D.O.O. - Pravosudje - Registar