A. Air Service d.o.o. za usluge zračnog prijevoza i turistička agencija

OIB: 43359633442
Adresa: Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Sv. Maura 9

Direktor/uprava:

Nikola Vukdedović

(Krasica)
Funkcija: prokurist

ARBEN XHEMA

(HÄMBURG)
Funkcija: član uprave

A. Air Service d.o.o. za usluge zračnog prijevoza i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 20.100 kn
Neto dobit/gubitak: -20.100 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

20.100 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

20.100 kn

Gubitak


A. Air Service d.o.o. za usluge zračnog prijevoza i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A. AIR SERVICE D.O.O. U STEČAJU.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ARBEN XHEMA
Grad: HÄMBURG
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ARBEN XHEMA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4815106
Naziv poslovnog subjekta: A. Air Service d.o.o. za usluge zračnog prijevoza i turistička agencija
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: SV. MAURA 9
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 5110
Opis šifre djelatnosti: Zračni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130076655

Link na pravosudni registar: A. Air Service d.o.o. za usluge zračnog prijevoza i turistička agencija - Pravosudje - Registar