BEAUTY CENTAR SARA j.d.o.o. za frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela

OIB: 51532958141
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

Direktor/uprava:

Sara Ćatić

(Murine)
Funkcija: član uprave

BEAUTY CENTAR SARA j.d.o.o. za frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 80.770 kn
Ukupni rashodi: 89.189 kn
Neto dobit/gubitak: -8.419 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

80.770 kn

Ukupni prihod

89.189 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

8.419 kn

Gubitak


BEAUTY CENTAR SARA j.d.o.o. za frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 2.752 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: BEAUTY CENTAR SARA J.D.O.O..

2.752 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Sara Ćatić
Grad: Murine
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Sara Ćatić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04786556
Naziv poslovnog subjekta: BEAUTY CENTAR SARA j.d.o.o. za frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 9602
Opis šifre djelatnosti: Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130074846

Link na pravosudni registar: BEAUTY CENTAR SARA j.d.o.o. za frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela - Pravosudje - Registar