ALBA GRADNJA UMAG j.d.o.o. za građevinske radove

OIB: 69269345099
Adresa: Savudrija (Grad Umag - Umago), Savudrija 6

Direktor/uprava:

Ramadan Idrizi

(Umag)
Funkcija: član uprave

ALBA GRADNJA UMAG j.d.o.o. za građevinske radove - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 115.000 kn
Ukupni rashodi: 131.785 kn
Neto dobit/gubitak: -16.785 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

115.000 kn

Ukupni prihod

131.785 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

16.785 kn

Gubitak


ALBA GRADNJA UMAG j.d.o.o. za građevinske radove - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 6.829 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBA GRADNJA UMAG J.D.O.O..

6.829 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ramadan Idrizi
Grad: Umag
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ramadan Idrizi


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04784758
Naziv poslovnog subjekta: ALBA GRADNJA UMAG j.d.o.o. za građevinske radove
Pošta: 52475
Mjesto: SAVUDRIJA
Adresa: SAVUDRIJA 6
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4331
Opis šifre djelatnosti: Fasadni i štukaturski radovi

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130074670

Link na pravosudni registar: ALBA GRADNJA UMAG j.d.o.o. za građevinske radove - Pravosudje - Registar