ALECTA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 46084109937
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Valsaline 35

Direktor/uprava:

Vlatko Jovičić

(Pula)
Funkcija: član uprave

ALECTA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 464.320 kn
Ukupni rashodi: 434.039 kn
Neto dobit/gubitak: 30.281 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

464.320 kn

Ukupni prihod

434.039 kn

Ukupni rashod

30.281 kn

Dobit

-

Gubitak


ALECTA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 1.043 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALECTA J.D.O.O..

1.043 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vlatko Jovičić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vlatko Jovičić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04762428
Naziv poslovnog subjekta: ALECTA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VALSALINE 35
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7990
Opis šifre djelatnosti: Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130073302

Link na pravosudni registar: ALECTA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar