COSTRUZIONE SOLE j.d.o.o. za usluge

OIB: 44170318558
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Amfiteatarska 2

Direktor/uprava:

Maurizio Roberto Liva

(San Michele Al Tagliamento)
Funkcija: član uprave

COSTRUZIONE SOLE j.d.o.o. za usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 208.138 kn
Ukupni rashodi: 216.511 kn
Neto dobit/gubitak: -8.373 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

208.138 kn

Ukupni prihod

216.511 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

8.373 kn

Gubitak


COSTRUZIONE SOLE j.d.o.o. za usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: COSTRUZIONE SOLE J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Maurizio Roberto Liva
Grad: San Michele Al Tagliamento
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Maurizio Roberto Liva


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04753828
Naziv poslovnog subjekta: COSTRUZIONE SOLE j.d.o.o. za usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: AMFITEATARSKA 2
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130072651

Link na pravosudni registar: COSTRUZIONE SOLE j.d.o.o. za usluge - Pravosudje - Registar