ALDI d.o.o. za poslovanje nekretninama i poslovno savjetovanje

OIB: 33496489520
Adresa: Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Dalmatinska 14

Direktor/uprava:

Vladimir Milanović

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: prokurist

Mirjana Milanović

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

ALDI d.o.o. za poslovanje nekretninama i poslovno savjetovanje - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 82.256 kn
Ukupni rashodi: 97.104 kn
Neto dobit/gubitak: -14.848 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

82.256 kn

Ukupni prihod

97.104 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

14.848 kn

Gubitak


ALDI d.o.o. za poslovanje nekretninama i poslovno savjetovanje - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.968 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALDI D.O.O..

3.968 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vladimir Milanović
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vladimir Milanović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04721926
Naziv poslovnog subjekta: ALDI d.o.o. za poslovanje nekretninama i poslovno savjetovanje
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: DALMATINSKA 14
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130070117

Link na pravosudni registar: ALDI d.o.o. za poslovanje nekretninama i poslovno savjetovanje - Pravosudje - Registar