BRANKA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 30601375805
Adresa: Valbandon (Općina Fažana - Fasana), Ulica Ulika 16

Direktor/uprava:

Branka Lukić

(Valbandon)
Funkcija: član uprave

BRANKA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 81.905 kn
Ukupni rashodi: 98.923 kn
Neto dobit/gubitak: -17.018 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

81.905 kn

Ukupni prihod

98.923 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

17.018 kn

Gubitak


BRANKA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: BRANKA J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Branka Lukić
Grad: Valbandon
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Branka Lukić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04663837
Naziv poslovnog subjekta: BRANKA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52212
Mjesto: FAŽANA
Adresa: ULICA ULIKA 16,VALBANDON
Šifra općine: 619
Naziv općine: FAŽANA
NKD djeltanosti: 9602
Opis šifre djelatnosti: Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130065610

Link na pravosudni registar: BRANKA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar