ĆAKI TRANS j.d.o.o. za prijevoz

OIB: 74112209766
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Keršovanijeva ulica 7

Direktor/uprava:

Marko Jusufi

(Pula)
Funkcija: direktor

ĆAKI TRANS j.d.o.o. za prijevoz - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 110.900 kn
Ukupni rashodi: 98.218 kn
Neto dobit/gubitak: 11.414 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

110.900 kn

Ukupni prihod

98.218 kn

Ukupni rashod

11.414 kn

Dobit

-

Gubitak


ĆAKI TRANS j.d.o.o. za prijevoz - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.601 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ĆAKI TRANS J.D.O.O..

4.601 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Erik Jusufi
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Erik Jusufi


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4649796
Naziv poslovnog subjekta: ĆAKI TRANS j.d.o.o. za prijevoz
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KERŠOVANIJEVA 7
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130064660

Link na pravosudni registar: ĆAKI TRANS j.d.o.o. za prijevoz - Pravosudje - Registar