Craton Capital Corporate Services d.o.o. za usluge

OIB: 83592872667
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Ulica Lungera 8

Direktor/uprava:

Mauricio Radovan

(Pula)
Funkcija: direktor

Craton Capital Corporate Services d.o.o. za usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 521.187 kn
Ukupni rashodi: 118.239 kn
Neto dobit/gubitak: 354.594 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

521.187 kn

Ukupni prihod

118.239 kn

Ukupni rashod

354.594 kn

Dobit

-

Gubitak


Craton Capital Corporate Services d.o.o. za usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.657 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: CRATON CAPITAL CORPORATE SERVICES D.O.O..

4.657 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mauricio Radovan
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mauricio Radovan


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04626273
Naziv poslovnog subjekta: Craton Capital Corporate Services d.o.o. za usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ULICA LUNGERA 8
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6311
Opis šifre djelatnosti: Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130063144

Link na pravosudni registar: Craton Capital Corporate Services d.o.o. za usluge - Pravosudje - Registar