A. B. LIGNUM d.o.o. za preradu i obradu drva i proizvoda od drva, turistička agencija

OIB: 78520911102
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rizzijeva 34

Direktor/uprava:

Avdo Bajraktarević

(Gračanica)
Funkcija: član uprave

Šefik Bešić

(Pula)
Funkcija: prokurist

A. B. LIGNUM d.o.o. za preradu i obradu drva i proizvoda od drva, turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 22.561 kn
Ukupni rashodi: 12.883 kn
Neto dobit/gubitak: 9.678 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

22.561 kn

Ukupni prihod

12.883 kn

Ukupni rashod

9.678 kn

Dobit

-

Gubitak


A. B. LIGNUM d.o.o. za preradu i obradu drva i proizvoda od drva, turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.B. LIGNUM D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Avdo Bajraktarević
Grad: Gračanica
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Avdo Bajraktarević


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04517822
Naziv poslovnog subjekta: A. B. LIGNUM d.o.o. za preradu i obradu drva i proizvoda od drva, turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIZZIJEVA 34
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 3101
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130055136

Link na pravosudni registar: A. B. LIGNUM d.o.o. za preradu i obradu drva i proizvoda od drva, turistička agencija - Pravosudje - Registar