A. + SERVIS j.d.o.o. za usluge

OIB: 76909331920
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Mletačka ulica 4

Direktor/uprava:

Andrej Ucović

(Pula)
Funkcija: član uprave

A. + SERVIS j.d.o.o. za usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.400 kn
Ukupni rashodi: 11.625 kn
Neto dobit/gubitak: -6.225 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.400 kn

Ukupni prihod

11.625 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

6.225 kn

Gubitak


A. + SERVIS j.d.o.o. za usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.817 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.+ SERVIS J.D.O.O. U STEČAJU.

3.817 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Andrej Ucović
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrej Ucović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04495411
Naziv poslovnog subjekta: A. + SERVIS j.d.o.o. za usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MLETAČKA ULICA 4
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4322
Opis šifre djelatnosti: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130053649

Link na pravosudni registar: A. + SERVIS j.d.o.o. za usluge - Pravosudje - Registar