Matković & Čakić d.o.o. za trgovinu, izdavačku i tiskarsku djelatnost

OIB: 31298112720
Adresa: Labin (Grad Labin), Mate Blažine 4

Direktor/uprava:

Eleonora Matković

(Labin)
Funkcija: prokurist

NENAD (ĆAKIĆ) ĆAKIĆ

(Labin)
Funkcija: član uprave

Matković & Čakić d.o.o. za trgovinu, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 934.564 kn
Ukupni rashodi: 880.142 kn
Neto dobit/gubitak: 42.231 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

934.564 kn

Ukupni prihod

880.142 kn

Ukupni rashod

42.231 kn

Dobit

-

Gubitak


Matković & Čakić d.o.o. za trgovinu, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 2.708 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: MATKOVIĆ & ĆAKIĆ D.O.O..

2.708 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Eleonora Matković
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Eleonora Matković

Nenad Ćakić
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nenad Ćakić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2587009
Naziv poslovnog subjekta: Matković & Čakić d.o.o. za trgovinu, izdavačku i tiskarsku djelatnost
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: MATE BLAŽINE 4
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 5813
Opis šifre djelatnosti: Izdavanje novina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130039834

Link na pravosudni registar: Matković & Čakić d.o.o. za trgovinu, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Pravosudje - Registar