D.E.L.F. TOURS d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam i turistička agencija

OIB: 48114895374
Adresa: Žminj (Općina Žminj), Krculi, Galanti 11E

Direktor/uprava:

Davor Perković

(Žminj)
Funkcija: direktor

D.E.L.F. TOURS d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 253.350 kn
Ukupni rashodi: 100.386 kn
Neto dobit/gubitak: 151.632 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

253.350 kn

Ukupni prihod

100.386 kn

Ukupni rashod

151.632 kn

Dobit

-

Gubitak


D.E.L.F. TOURS d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: D.E.L.F. TOURS D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Lorena Galant Perković
Grad: Krculi
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Lorena Galant Perković


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2556421
Naziv poslovnog subjekta: D.E.L.F. TOURS d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam i turistička agencija
Pošta: 52341
Mjesto: ŽMINJ
Adresa: GALANTI 11F
Šifra općine: 531
Naziv općine: ŽMINJ
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2009
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130038649

Link na pravosudni registar: D.E.L.F. TOURS d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam i turistička agencija - Pravosudje - Registar