A TURIZAM ISTRA d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija

OIB: 64821939024
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Kandlerova ulica 24

Direktor/uprava:

VESNA MIŠAN

(Pula)
Funkcija: član uprave

A TURIZAM ISTRA d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 416.343 kn
Ukupni rashodi: 411.539 kn
Neto dobit/gubitak: 4.804 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

416.343 kn

Ukupni prihod

411.539 kn

Ukupni rashod

4.804 kn

Dobit

-

Gubitak


A TURIZAM ISTRA d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 5.005 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A TURIZAM ISTRA D.O.O..

5.005 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

VANJA RETKOVAC
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VANJA RETKOVAC


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02352923
Naziv poslovnog subjekta: A TURIZAM ISTRA d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KANDLEROVA 24
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130026855

Link na pravosudni registar: A TURIZAM ISTRA d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar