AD VIVUM d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija

OIB: 49091615937
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rizzijeva 34

Direktor/uprava:

Zlatan Tešić

(1100 Wien)
Funkcija: član uprave

Nevena Tešić

(1100 Wien)
Funkcija: član uprave

AD VIVUM d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 280.610 kn
Ukupni rashodi: 216.766 kn
Neto dobit/gubitak: 63.844 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

280.610 kn

Ukupni prihod

216.766 kn

Ukupni rashod

63.844 kn

Dobit

-

Gubitak


AD VIVUM d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: -

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Zlatan Tešić
Grad: 1100 Wien
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Zlatan Tešić

Nevena Tešić
Grad: 1100 Wien
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nevena Tešić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02220989
Naziv poslovnog subjekta: AD VIVUM d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIZZIJEVA 34
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4110
Opis šifre djelatnosti: Organizacija izvedbe projekata za zgrade

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130016159

Link na pravosudni registar: AD VIVUM d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija - Pravosudje - Registar