ALEX COMES d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 83217038178
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rimske centurijacije 14

Direktor/uprava:

Marina Sorokina

(Sankt-Peterburg)
Funkcija: član uprave

Gennadi Strekalov

(10151 Tallinn)
Funkcija: član uprave

ALEX COMES d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 944.285 kn
Ukupni rashodi: 886.063 kn
Neto dobit/gubitak: 58.222 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

944.285 kn

Ukupni prihod

886.063 kn

Ukupni rashod

58.222 kn

Dobit

-

Gubitak


ALEX COMES d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALEX COMES D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Marina Sorokina
Grad: Sankt-Peterburg
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marina Sorokina


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02165325
Naziv poslovnog subjekta: ALEX COMES d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIMSKE CENTURIJACIJE 14
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4110
Opis šifre djelatnosti: Organizacija izvedbe projekata za zgrade

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130012464

Link na pravosudni registar: ALEX COMES d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar