D.E.M. d.o.o. turistička agencija, usluge i poslovanje nekretninama

OIB: 89168006953
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Voltićeva 8

Direktor/uprava:

Manuela Šćulac

(Pula)
Funkcija: član uprave

D.E.M. d.o.o. turistička agencija, usluge i poslovanje nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 428.541 kn
Ukupni rashodi: 414.576 kn
Neto dobit/gubitak: 12.625 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

428.541 kn

Ukupni prihod

414.576 kn

Ukupni rashod

12.625 kn

Dobit

-

Gubitak


D.E.M. d.o.o. turistička agencija, usluge i poslovanje nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.358 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: D.E.M. D.O.O..

3.358 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Manuela Šćulac
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Manuela Šćulac


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2162377
Naziv poslovnog subjekta: D.E.M. d.o.o. turistička agencija, usluge i poslovanje nekretninama
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VOLTIĆEVA 8
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5210
Opis šifre djelatnosti: Skladištenje robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130012294

Link na pravosudni registar: D.E.M. d.o.o. turistička agencija, usluge i poslovanje nekretninama - Pravosudje - Registar