ACTIUS GRAĐENJE d.o.o. za građenje i promet nekretninama

OIB: 4129740905
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Vrvari, St. Diklić 1

Direktor/uprava:

Pavo Đukić

(Poreč)
Funkcija: član uprave

ACTIUS GRAĐENJE d.o.o. za građenje i promet nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.500.547 kn
Ukupni rashodi: 4.499.072 kn
Neto dobit/gubitak: 955.726 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.500.547 kn

Ukupni prihod

4.499.072 kn

Ukupni rashod

955.726 kn

Dobit

-

Gubitak


ACTIUS GRAĐENJE d.o.o. za građenje i promet nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 3.709 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ACTIUS GRAĐENJE D.O.O.

3.709 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Pavo Đukić
Grad: Rogovići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Pavo Đukić

Žaklina Đukić
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Žaklina Đukić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02054663
Naziv poslovnog subjekta: ACTIUS GRAĐENJE d.o.o. za građenje i promet nekretninama
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ 52440
Adresa: ST.DIKLIĆ 1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130002650

Link na pravosudni registar: ACTIUS GRAĐENJE d.o.o. za građenje i promet nekretninama - Pravosudje - Registar