DAPIL TRANS D.O.O.

OIB: 041759992558
Adresa: UMAG, ISTARSKA ULICA 17B

Direktor/uprava:

DAPIL TRANS D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 22.753 kn
Ukupni rashodi: 11.308 kn
Neto dobit/gubitak: 11.445 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

22.753 kn

Ukupni prihod

11.308 kn

Ukupni rashod

11.445 kn

Dobit

-

Gubitak


DAPIL TRANS D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DAPIL TRANS D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4831764
Naziv poslovnog subjekta: DAPIL TRANS D.O.O.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: ISTARSKA ULICA 17B
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 081139344

Link na pravosudni registar: DAPIL TRANS D.O.O. - Pravosudje - Registar