GARIŠTE - INDUSTRIJSKI SERVIS d.o.o. za usluge u industriji ""u likvidaciji""

OIB: 64266665385
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Radićeva ulica 16

Direktor/uprava:

GARIŠTE - INDUSTRIJSKI SERVIS d.o.o. za usluge u industriji ""u likvidaciji"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5 kn
Ukupni rashodi: 451 kn
Neto dobit/gubitak: -446 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5 kn

Ukupni prihod

451 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

446 kn

Gubitak


GARIŠTE - INDUSTRIJSKI SERVIS d.o.o. za usluge u industriji ""u likvidaciji"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: GARIŠTE-INDUSTRIJSKI SERVIS D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Dražan Vrca
Grad: Bajagić
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dražan Vrca


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01313975
Naziv poslovnog subjekta: GARIŠTE - INDUSTRIJSKI SERVIS d.o.o. za usluge u industriji ""u likvidaciji""
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RADIĆEVA ULICA 16
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4399
Opis šifre djelatnosti: Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1997
Trgovački sud: Pazin
MBS: 060065247

Link na pravosudni registar: GARIŠTE - INDUSTRIJSKI SERVIS d.o.o. za usluge u industriji ""u likvidaciji"" - Pravosudje - Registar