ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. ŽMINJ

OIB: 91374348182
Adresa: 1.MAJA 14A, ŽMINJ

Direktor/uprava:

ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. ŽMINJ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 4.238.716 kn
Ukupni rashodi: 3.640.193 kn
Neto dobit/gubitak: 587.125 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

4.238.716 kn

Ukupni prihod

3.640.193 kn

Ukupni rashod

587.125 kn

Dobit

-

Gubitak


ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. ŽMINJ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 34 osoba.
Prosječna plaća: 4.054 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O..

4.054 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05007542
Naziv poslovnog subjekta: ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. ŽMINJ
Pošta: 52341
Mjesto: KANFANAR
Adresa: OKRETI 2
Šifra općine: 175
Naziv općine: KANFANAR
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040396950

Link na pravosudni registar: ALBA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. ŽMINJ - Pravosudje - Registar