A. i M. USLUGE j.d.o.o. za održavanje motornih vozila i usluge

OIB: 32010679032
Adresa: Tar (Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega), Porečka 2

Direktor/uprava:

Mihaela Dedić

(Tar)
Funkcija: član uprave

A. i M. USLUGE j.d.o.o. za održavanje motornih vozila i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 43.531 kn
Ukupni rashodi: 54.512 kn
Neto dobit/gubitak: -10.981 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

43.531 kn

Ukupni prihod

54.512 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

10.981 kn

Gubitak


A. i M. USLUGE j.d.o.o. za održavanje motornih vozila i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 1.560 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A. I M. USLUGE J.D.O.O..

1.560 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Almir Dedić
Grad: Tar
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Almir Dedić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04355580
Naziv poslovnog subjekta: A. i M. USLUGE j.d.o.o. za održavanje motornih vozila i usluge
Pošta: 52465
Mjesto: TAR
Adresa: POREČKA 2
Šifra općine: 631
Naziv općine: TAR-VABRIGA
NKD djeltanosti: 4520
Opis šifre djelatnosti: Održavanje i popravak motornih vozila

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2015
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040345249

Link na pravosudni registar: A. i M. USLUGE j.d.o.o. za održavanje motornih vozila i usluge - Pravosudje - Registar