AD GRAD d.o.o. za građevinarstvo i turistička agencija

OIB: 32750537758
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Zadarska 30

Direktor/uprava:

Drago Antić

(Pula)
Funkcija: član uprave

AD GRAD d.o.o. za građevinarstvo i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 440.397 kn
Ukupni rashodi: 433.245 kn
Neto dobit/gubitak: 7.152 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

440.397 kn

Ukupni prihod

433.245 kn

Ukupni rashod

7.152 kn

Dobit

-

Gubitak


AD GRAD d.o.o. za građevinarstvo i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 3.206 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AD GRAD D.O.O..

3.206 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Drago Antić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Drago Antić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04163524
Naziv poslovnog subjekta: AD GRAD d.o.o. za građevinarstvo i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ZADARSKA 30
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040319769

Link na pravosudni registar: AD GRAD d.o.o. za građevinarstvo i turistička agencija - Pravosudje - Registar