ALEKS GROTA j.d.o.o. za građevinarstvo

OIB: 88694920437
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Spinčićeva 16

Direktor/uprava:

ALEKSANDAR KOMLJENOVIĆ

(Šišan)
Funkcija: član uprave

ALEKS GROTA j.d.o.o. za građevinarstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 486.281 kn
Ukupni rashodi: 371.509 kn
Neto dobit/gubitak: 114.772 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

486.281 kn

Ukupni prihod

371.509 kn

Ukupni rashod

114.772 kn

Dobit

-

Gubitak


ALEKS GROTA j.d.o.o. za građevinarstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.307 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALEKS GROTA J.D.O.O. PULA.

4.307 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ALEKSANDAR KOMLJENOVIĆ
Grad: Šišan
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ALEKSANDAR KOMLJENOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04116330
Naziv poslovnog subjekta: ALEKS GROTA j.d.o.o. za građevinarstvo
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: SPINČIĆEVA 16
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4399
Opis šifre djelatnosti: Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040313434

Link na pravosudni registar: ALEKS GROTA j.d.o.o. za građevinarstvo - Pravosudje - Registar