ABEONA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 901726870
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Otokara Keršovanija 13

Direktor/uprava:

ANAMARIA LASLO

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

ABEONA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 23.045 kn
Ukupni rashodi: 19.152 kn
Neto dobit/gubitak: 3.893 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

23.045 kn

Ukupni prihod

19.152 kn

Ukupni rashod

3.893 kn

Dobit

-

Gubitak


ABEONA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ABEONA J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ANAMARIA LASLO
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ANAMARIA LASLO

VALTER BEAKOVIĆ
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VALTER BEAKOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04020871
Naziv poslovnog subjekta: ABEONA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: OTOKARA KERŠOVANIJA 13
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7912
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040302665

Link na pravosudni registar: ABEONA j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar