AMFORA ANTIQUA j.d.o.o., usluge za njegu i održavanje tijela

OIB: 45788397709
Adresa: Medulin (Općina Medulin), Biškupije 280

Direktor/uprava:

Marina Ploh

(Medulin)
Funkcija: direktor

AMFORA ANTIQUA j.d.o.o., usluge za njegu i održavanje tijela - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 112.326 kn
Ukupni rashodi: 99.477 kn
Neto dobit/gubitak: 12.849 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

112.326 kn

Ukupni prihod

99.477 kn

Ukupni rashod

12.849 kn

Dobit

-

Gubitak


AMFORA ANTIQUA j.d.o.o., usluge za njegu i održavanje tijela - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 1.921 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AMFORA ANTIQUA J.D.O.O..

1.921 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Maja Ploh
Grad: Medulin
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Maja Ploh


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02995808
Naziv poslovnog subjekta: AMFORA ANTIQUA j.d.o.o., usluge za njegu i održavanje tijela
Pošta: 52203
Mjesto: MEDULIN
Adresa: BIŠKUPIJE 280
Šifra općine: 263
Naziv općine: MEDULIN
NKD djeltanosti: 9604
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040299587

Link na pravosudni registar: AMFORA ANTIQUA j.d.o.o., usluge za njegu i održavanje tijela - Pravosudje - Registar