COPA M. j.d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija

OIB: 19548364070
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Prilaz Pulj. Šp. Boraca 20

Direktor/uprava:

Lidija Milić

(Pula)
Funkcija: direktor

COPA M. j.d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 121.494 kn
Ukupni rashodi: 139.735 kn
Neto dobit/gubitak: -18.241 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

121.494 kn

Ukupni prihod

139.735 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

18.241 kn

Gubitak


COPA M. j.d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.344 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: COPA M. J.D.O.O..

3.344 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Lidija Milić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Lidija Milić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02997363
Naziv poslovnog subjekta: COPA M. j.d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PRILAZ PULJSKIH ŠP.BORACA 20
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040298746

Link na pravosudni registar: COPA M. j.d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija - Pravosudje - Registar