BOŽAC d.o.o. , raznovrsne usluge, trgovina i građevinarstvo

OIB: 51136271107
Adresa: Žminj (Općina Žminj), Cere, Kinkeli 36

Direktor/uprava:

Dragan Božac

(Žminj)
Funkcija: član uprave

INGRID BOŽAC

(Cere)
Funkcija: član uprave

BOŽAC d.o.o. , raznovrsne usluge, trgovina i građevinarstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 126.986 kn
Ukupni rashodi: 126.865 kn
Neto dobit/gubitak: 121 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

126.986 kn

Ukupni prihod

126.865 kn

Ukupni rashod

121 kn

Dobit

-

Gubitak


BOŽAC d.o.o. , raznovrsne usluge, trgovina i građevinarstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.100 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: BOŽAC D.O.O..

4.100 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

INGRID BOŽAC
Grad: Cere
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: INGRID BOŽAC


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01863070
Naziv poslovnog subjekta: BOŽAC d.o.o. , raznovrsne usluge, trgovina i građevinarstvo
Pošta: 52341
Mjesto: ŽMINJ
Adresa: KINKELI 36, CERE
Šifra općine: 531
Naziv općine: ŽMINJ
NKD djeltanosti: 9602
Opis šifre djelatnosti: Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2004
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040201590

Link na pravosudni registar: BOŽAC d.o.o. , raznovrsne usluge, trgovina i građevinarstvo - Pravosudje - Registar