ODISEJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu ""u likvidaciji""

OIB: 34927755355
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Pelegrin M 9

Direktor/uprava:

ODISEJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu ""u likvidaciji"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 950 kn
Neto dobit/gubitak: -950 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

950 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

950 kn

Gubitak


ODISEJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu ""u likvidaciji"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ODISEJ D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Alojz Zakrajšek
Grad: Velenje
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alojz Zakrajšek

Ana Zakrajšek
Grad: Velenje
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ana Zakrajšek


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01861930
Naziv poslovnog subjekta: ODISEJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu ""u likvidaciji""
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: PELEGRIN M9
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 3212
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2004
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040201493

Link na pravosudni registar: ODISEJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu ""u likvidaciji"" - Pravosudje - Registar