DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija

OIB: 19213355356
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Svetog Petra 5

Direktor/uprava:

Damir Pražen

(Umag)
Funkcija: član uprave

DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.668.951 kn
Ukupni rashodi: 2.805.943 kn
Neto dobit/gubitak: -1.136.992 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.668.951 kn

Ukupni prihod

2.805.943 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

1.136.992 kn

Gubitak


DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 5.705 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DAMIR D.O.O..

5.705 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Damir Pražen
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Damir Pražen


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1755781
Naziv poslovnog subjekta: DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: UL.SV.PETAR 5
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2003
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040186547

Link na pravosudni registar: DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar