A PRIORI IMMOBILIEN, poslovanje nekretninama i turistička agencija, d.o.o.

OIB: 34859475350
Adresa: Vižinada (Općina Vižinada - Visinada), Vižinada 21

Direktor/uprava:

Alfons Richard Lacher

(92699 Bechtsrieth)
Funkcija: član uprave

A PRIORI IMMOBILIEN, poslovanje nekretninama i turistička agencija, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 197.548 kn
Ukupni rashodi: 205.212 kn
Neto dobit/gubitak: -7.664 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

197.548 kn

Ukupni prihod

205.212 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

7.664 kn

Gubitak


A PRIORI IMMOBILIEN, poslovanje nekretninama i turistička agencija, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A PRIORI D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Alfons Richard Lacher
Grad: 92699 Bechtsrieth
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alfons Richard Lacher

Isabella Barbara Lacher
Grad: 92699 Bechtsrieth
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Isabella Barbara Lacher


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1728903
Naziv poslovnog subjekta: A PRIORI IMMOBILIEN, poslovanje nekretninama i turistička agencija, d.o.o.
Pošta: 52447
Mjesto: VIŽINADA
Adresa: VIŽINADA 21
Šifra općine: 498
Naziv općine: VIŽINADA
NKD djeltanosti: 6831
Opis šifre djelatnosti: Agencije za poslovanje nekretninama

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2003
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040183624

Link na pravosudni registar: A PRIORI IMMOBILIEN, poslovanje nekretninama i turistička agencija, d.o.o. - Pravosudje - Registar