A. T. L. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

OIB: 27576610420
Adresa: Motovun (Općina Motovun - Montona), Kaldir 6

Direktor/uprava:

Adrijano Močibob

(Pazin)
Funkcija: direktor

A. T. L. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 7.213.829 kn
Ukupni rashodi: 5.958.254 kn
Neto dobit/gubitak: 1.255.575 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

7.213.829 kn

Ukupni prihod

5.958.254 kn

Ukupni rashod

1.255.575 kn

Dobit

-

Gubitak


A. T. L. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 19 osoba.
Prosječna plaća: 5.685 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.T.L. D.O.O..

5.685 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Adrijano Močibob
Grad: Pazin
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Adrijano Močibob


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01655612
Naziv poslovnog subjekta: A. T. L. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Pošta: 52424
Mjesto: KALDIR
Adresa: KALDIR 6
Šifra općine: 274
Naziv općine: MOTOVUN
NKD djeltanosti: 2511
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2002
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040175171

Link na pravosudni registar: A. T. L. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu - Pravosudje - Registar