LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost

OIB: 98874277996
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Zagrebačka 29

Direktor/uprava:

LARISA MODRUŠAN

(Pula)
Funkcija: ravnatelj

LARISA MODRUŠAN

(Pula)
Funkcija: zastupnik

LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 15.613.504 kn
Ukupni rashodi: 15.359.903 kn
Neto dobit/gubitak: 253.601 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

15.613.504 kn

Ukupni prihod

15.359.903 kn

Ukupni rashod

253.601 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 12 osoba.
Prosječna plaća: 8.702 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA VALUN.

8.702 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

LARISA MODRUŠAN
Grad: Pula
Funkcija: - član ustanove ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: LARISA MODRUŠAN


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01609173
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ZAGREBAČKA 29
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040162589

Link na pravosudni registar: LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost - Pravosudje - Registar