DANZANTE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz, usluge i turistička agencija

OIB: 35373954758
Adresa: Banjole (Općina Medulin), Indije 4

Direktor/uprava:

Robert Danzante

(Banjole)
Funkcija: član uprave

TATJANA DANZANTE

(Banjole)
Funkcija: član uprave

DANZANTE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz, usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 35.000 kn
Ukupni rashodi: 90.043 kn
Neto dobit/gubitak: -55.043 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

35.000 kn

Ukupni prihod

90.043 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

55.043 kn

Gubitak


DANZANTE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz, usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.679 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DANZANTE D.O.O..

4.679 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Robert Danzante
Grad: Banjole
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Robert Danzante


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1492039
Naziv poslovnog subjekta: DANZANTE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz, usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: BANJOLE INDIJE 4
Šifra općine: 263
Naziv općine: MEDULIN
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2000
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040152587

Link na pravosudni registar: DANZANTE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz, usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar