A. L. M. E. D. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

OIB: 24794622576
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Kandlerova 21/2

Direktor/uprava:

Edin Almir

(Tuzla)
Funkcija: direktor

A. L. M. E. D. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 302.983 kn
Ukupni rashodi: 298.261 kn
Neto dobit/gubitak: 4.722 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

302.983 kn

Ukupni prihod

298.261 kn

Ukupni rashod

4.722 kn

Dobit

-

Gubitak


A. L. M. E. D. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 7.566 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.L.M.E.D. D.O.O..

7.566 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01409328
Naziv poslovnog subjekta: A. L. M. E. D. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KANDLEROVA 21
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1998
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040134729

Link na pravosudni registar: A. L. M. E. D. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Pravosudje - Registar