ASMINKA d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu

OIB: 75163720767
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Valsaline 41

Direktor/uprava:

Asminka Lučev

(Pula)
Funkcija: direktor

ASMINKA d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 255.713 kn
Ukupni rashodi: 255.914 kn
Neto dobit/gubitak: -201 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

255.713 kn

Ukupni prihod

255.914 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

201 kn

Gubitak


ASMINKA d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.684 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ASMINKA D.O.O..

4.684 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Asminka Lučev
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Asminka Lučev


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03690695
Naziv poslovnog subjekta: ASMINKA d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VALSALINE 41
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 9602
Opis šifre djelatnosti: Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1991
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040112364

Link na pravosudni registar: ASMINKA d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu - Pravosudje - Registar