ALDO RISMONDO - INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i trgovinu

OIB: 28408532630
Adresa: Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Stjepana Radića 2

Direktor/uprava:

Boris Matas

(Rovinj)
Funkcija: direktor

Goran Muhlstein

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

ALDO RISMONDO - INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 4.569.980 kn
Ukupni rashodi: 4.486.522 kn
Neto dobit/gubitak: 72.033 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

4.569.980 kn

Ukupni prihod

4.486.522 kn

Ukupni rashod

72.033 kn

Dobit

-

Gubitak


ALDO RISMONDO - INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 15 osoba.
Prosječna plaća: 5.562 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AR-INŽENJERING D.O.O..

5.562 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Guerino Barbieri
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Guerino Barbieri

Ivan Bastijančić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Bastijančić

Branko Batelić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Branko Batelić

Radomir Bistre
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Radomir Bistre

Vicko Borčić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vicko Borčić

IVAN BOŽAC
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: IVAN BOŽAC

Mirjana Božanić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirjana Božanić

Nadia Božić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nadia Božić

Ivan Brajnović
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Brajnović

MARIJAN BUINAC
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: MARIJAN BUINAC

Zlatko Buzjak
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Zlatko Buzjak

Petar Čehić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Petar Čehić

PETAR DEBELJUH
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: PETAR DEBELJUH

Romano Draguzet
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Romano Draguzet

GRACIJELA FLEGO
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: GRACIJELA FLEGO

Emil Folo
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Emil Folo

Mirela Herak
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirela Herak

Ivan Iskra
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Iskra

Slavko Ivanković
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Slavko Ivanković

Miroslav Jašić
Grad: Kanfanar
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Miroslav Jašić

Gordana Kivela
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Gordana Kivela

Robert Knapić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Robert Knapić

Mirko Košara
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirko Košara

Darko Kuhar
Grad: Žminj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Darko Kuhar

STELIO LAPIĆ
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: STELIO LAPIĆ

Goran Lazarić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Goran Lazarić

Ivan Majher
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Majher

Alessandro Marđetko
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alessandro Marđetko

Davide Marđetko
Grad: Rovinj
Funkcija: - ovlaštenik na poslovnom udjelu ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Davide Marđetko

Stipan Matan
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Stipan Matan

Boris Matas
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Boris Matas

Marija Matošević
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marija Matošević

Fumica Matošević
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Fumica Matošević

Davorin Mikić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Davorin Mikić

Dragan Milanović
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba

Etore Miletić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Etore Miletić

Lidija Miletić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Lidija Miletić

Mario Milotić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mario Milotić

Aleksandar Milštajn
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba

Iris Modrušan
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Iris Modrušan

Ljubomir Modrušan
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ljubomir Modrušan

Goran Mühlstein
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Goran Mühlstein

Srečko Ninčević
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Srečko Ninčević

STJEPAN NOVAK
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: STJEPAN NOVAK

Nada Orbanić-Sapundžić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nada Orbanić-Sapundžić

Miroslav Orbanić
Grad: Žminj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Miroslav Orbanić

FRANJO PAP
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: FRANJO PAP

Anton Pauletić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anton Pauletić

Franka Pejić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Franka Pejić

Marjan Pejić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marjan Pejić

Marica Pivačić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marica Pivačić

Ilario Pokrajac
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ilario Pokrajac

Željko Putina
Grad: Šorići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Željko Putina

Tereza Radetić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Tereza Radetić

Melita Rajko
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Melita Rajko

BRUNO ROCE
Grad: Sutivanac
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: BRUNO ROCE

Denis Rudolf
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Denis Rudolf

Ludvik Sapač
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ludvik Sapač

Mirna Stojanović
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirna Stojanović

Anđela Sučić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anđela Sučić

Zijad Čolić
Grad: Rovinj
Funkcija: - ovlaštenik na poslovnom udjelu ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Zijad Čolić

Ljubomir Šantić
Grad: Rovinj
Funkcija: - ovlaštenik na poslovnom udjelu ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ljubomir Šantić

Stjepan Šnajder
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Stjepan Šnajder

Franjo Štiber
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Franjo Štiber

DRAŽEN ŠVENDA
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DRAŽEN ŠVENDA

Ivan Šverko
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Šverko

Elda Tamburin
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Elda Tamburin

Silvano Turcinovich
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Silvano Turcinovich

Magdalena Vidaković
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Magdalena Vidaković

Rade Vokić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Rade Vokić

Ondina Zebić
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ondina Zebić

Josip Zubak
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Josip Zubak


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00639354
Naziv poslovnog subjekta: ALDO RISMONDO - INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i trgovinu
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: STJEPANA RADIĆA 2
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 0811
Opis šifre djelatnosti: Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1994
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040100883

Link na pravosudni registar: ALDO RISMONDO - INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i trgovinu - Pravosudje - Registar