CIMA građevinarstvo, inženjering, usluge i trgovina d.o.o. ""u likvidaciji""

OIB: 45697663372
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Alda Negria 5

Direktor/uprava:

CIMA građevinarstvo, inženjering, usluge i trgovina d.o.o. ""u likvidaciji"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 16.212 kn
Ukupni rashodi: 2.184 kn
Neto dobit/gubitak: 14.028 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

16.212 kn

Ukupni prihod

2.184 kn

Ukupni rashod

14.028 kn

Dobit

-

Gubitak


CIMA građevinarstvo, inženjering, usluge i trgovina d.o.o. ""u likvidaciji"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: CIMA D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

CVETKO SLOKOVIĆ
Grad: Marčana
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: CVETKO SLOKOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03951669
Naziv poslovnog subjekta: CIMA građevinarstvo, inženjering, usluge i trgovina d.o.o. ""u likvidaciji""
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: A.NEGRI 5
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7112
Opis šifre djelatnosti: Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040097984

Link na pravosudni registar: CIMA građevinarstvo, inženjering, usluge i trgovina d.o.o. ""u likvidaciji"" - Pravosudje - Registar