CALDANIA EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje i putnička agencija ""u stečaju""

OIB: 30863530951
Adresa: Buje (Grad Buje - Buie), Digitronska ulica 16

Direktor/uprava:

CALDANIA EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje i putnička agencija ""u stečaju"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 7.515 kn
Neto dobit/gubitak: -7.515 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

7.515 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

7.515 kn

Gubitak


CALDANIA EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje i putnička agencija ""u stečaju"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: CALDANIA EXP.-IMP. D.O.O. U STEČAJU.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DARIO MARKEŽIĆ
Grad: Kaldanija
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DARIO MARKEŽIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03794326
Naziv poslovnog subjekta: CALDANIA EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje i putnička agencija ""u stečaju""
Pošta: 52460
Mjesto: BUJE
Adresa: DIGITRONSKA 16
Šifra općine: 42
Naziv općine: BUJE
NKD djeltanosti: 1011
Opis šifre djelatnosti: Prerada i konzerviranje mesa

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1991
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040081196

Link na pravosudni registar: CALDANIA EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje i putnička agencija ""u stečaju"" - Pravosudje - Registar