FADIL d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i export - import ""u likvidaciji""

OIB: 84416584044
Adresa: Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), 16. Januara 33

Direktor/uprava:

FADIL d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i export - import ""u likvidaciji"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1 kn
Ukupni rashodi: 1 kn
Neto dobit/gubitak: 0 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1 kn

Ukupni prihod

1 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

-

Gubitak


FADIL d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i export - import ""u likvidaciji"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: FADIL DOO U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Adila Brkić
Grad: Vodnjan
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Adila Brkić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00290408
Naziv poslovnog subjekta: FADIL d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i export - import ""u likvidaciji""
Pošta: 52215
Mjesto: VODNJAN
Adresa: 16. JANUARA 33
Šifra općine: 502
Naziv općine: VODNJAN
NKD djeltanosti: 4329
Opis šifre djelatnosti: Ostali građevinski instalacijski radovi

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040065813

Link na pravosudni registar: FADIL d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i export - import ""u likvidaciji"" - Pravosudje - Registar