ACQUA POOL d.o.o. za izgradnju bazena i turistička agencija

OIB: 95898558104
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Ulica sv. Ivana 3

Direktor/uprava:

Blaženka Prpić

(Pula)
Funkcija: član uprave

Dalibor Prpić

(Pula)
Funkcija: prokurist

ACQUA POOL d.o.o. za izgradnju bazena i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.440.365 kn
Ukupni rashodi: 2.394.961 kn
Neto dobit/gubitak: -954.596 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.440.365 kn

Ukupni prihod

2.394.961 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

954.596 kn

Gubitak


ACQUA POOL d.o.o. za izgradnju bazena i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 18 osoba.
Prosječna plaća: 1.791 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ACQUA POOL D.O.O..

1.791 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Dalibor Prpić
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dalibor Prpić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00206946
Naziv poslovnog subjekta: ACQUA POOL d.o.o. za izgradnju bazena i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: SV. IVANA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4299
Opis šifre djelatnosti: Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040063408

Link na pravosudni registar: ACQUA POOL d.o.o. za izgradnju bazena i turistička agencija - Pravosudje - Registar